AMNO SESAT: BOLEHKAH ORANG YANG SESAT MEMIMPIN?

0 comments

AMNO SESAT: BOLEHKAH ORANG YANG SESAT MEMIMPIN?

Perkataan sesat pada umumnya amatlah sensitif. Ia sangat sensitif jika dimengertikan dari segi keyakinan beragama. Sesat yang Tun Sheikh maksudkan di sini merujuk kepada falsafah pemikiran dan juga nilai budaya minda mereka. Meskipun agama juga termasuk dalam penilaian budaya sejagat, kita sisihkan sebentar persepsi agama dalam budaya.  Adalah lebih menarik jika sesat ini hanya diukur mengikut nilai budaya sejagat. Nilai budaya sejagat bererti sesuatu perbuatan atau amalan  oleh sesebuah bangsa yang terdapat dalam semua paradaban manusia.  Contoh mudah seperti makan, minum berpakaian, tidur, perkahwinan, kematian dan sebagainya.

 Apa yang menarik ialah apabila amalan sejagat atau nilai kebudayaan sejagat ini mencapai suatu pengiktirafan bernilai tinggi mengikut penerimaan fikiran dan minda semua bangsa terhadap sesuatu peradaban itu secara perbandingan atau mengikut sesuatu standard yang diterima ramai dan diterima pakai. Contoh mudah ialah adab makan. Apabila sesuatu adab makan oleh sesebuah bangsa itu sangat menjaga kebersihan makanan, tempat, peralatan, waktu dan kebersihan diri ketika makan sehingga boleh diuji kebersihan seperti itu dapat mengawal penyakit dan mendatangkan kesihatan tubuh badan yang sihat dan baik, maka dinilai adab makan yang diamal atau menjadi budaya sesebuah bangsa itu bernilai tinggi.

Sesat AMNO dari segi kepercayaan beragama , tidak mahu Tun Sheikh bicarakan di sini. Itu terpulanglah kepada anda untuk menilainya sendiri mengikut kesukaan anda. Sebaiknya dirujuk kepada orang yang ahli dan arif tentang agama jika kita hendak tahu sama ada AMNO adalah parti sesat dalam agama. Kita tidak boleh menuduh seseorang itu sesat jika kita tidak tahu pengukur atau ciri-ciri kesesatan itu sendiri.

 Secara dasar, jika kita betul-betul mengakui dan menyakini Islam, untuk memahami sesat kepercayaan atau keimanan itu,  wajiblah kita merujuk Quran dan Hadis. Apabila kita menjumpai nas-nas berkenaan, kita tetap tidak boleh menjatuhkan mengikut kefahaman kita bawa AMNO misalnya telah sesat dan kita pun uar-uarkan kepada orang lain. Ini adalah kerana kita bukan ahli mentafsir Quran & hadis secara bebas kecuali untuk diri kita sendiri.  Kita hendaklah tunduk mengikut dan menerima fatwa dari para mufti yang diberi wewenang terhadapnya kerana mereka adalah orang yang ahli dan mengikut peraturan sebagaimana yang dikehendaki dan ditetapkan oleh petunjuk Quran itu sendiri.

Berbalik perbicaraan tentang AMNO sesat, Tun Sheikh ingin menjelaskan di sini bahawa mereka sesat dari segi minda dan idiologi kebudayaan sejagat tadi. Ini adalah kerana mereka tidak lagi menjadikan nilai umum yang menjadi ukuran dan diterima ramai dalam budayaan sejagat sebagai kayu ukur. Sebagai contoh, rasuah adalah perilaku atau perbuatan yang jelek dan jahat mengikut nilai kebudayaan sejagat tetapi bagi AMNO, rasuah tidak dipandang begitu seolah-olah rasuah juga adalah budaya terpuji. Contoh lain apabila nilai kebudayaan sejagat meletakkan keadilan itu adalah suatu amalan yang terhormat dan mesti diutama dan diamalkan. AMNO pula meletak dan melihat keadilan itu  hanya untuk ahlinya sahaja. Perkara atau sesuatu yang tidak adil pada bukan ahli tetapi ada keuntungan kepada ahlinya, maka ketidakadilan itu disokong dan dipertahan oleh AMNO. Contohnya isu BERSIH dalam perlaksanaan pilihanraya. Rakyat melihat ada unsur penipuan dan mendesak AMNO berlaku adil tetapi telah dinafikan hak mereka.  Gelagat AMNO seperti ini memperlihatkan kencenderungan mereka melakukan dan mengamalkan penyelewengan untuk mengekalkan kuasa.

AMNO sesat minda apabila menjadi kerajaan hanya kepada ahli dan kroni-kroninya. AMNO tidak faham erti kerajaan dan tanggongjawab yang wajib dipikulnya. Kemakmuran Negara yang seharusnya dinikmati oleh semua rakyat tidak diamal dan dibudayakan mengikut  standard nilai sejagat oleh AMNO . Mereka hanya mengutamakan ahli dan kroni mereka sahaja. Rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum, perbedaan minda, fahaman politik, kepercayaan atau agama dinafikan hak mereka. Contohnya perlakuan AMNO sebagai kerajaan kepada negeri-negeri yang tidak diperintah AMNO. Negeri-negeri berkenaan didiskriminasi, tidak diberi peruntukan yang adil dan sewajarnya dan dinafikan hak mereka. Ironinya, negeri-negeri yang ditadbir oleh bukan AMNO selaku kerajaan,  mencapai kejayaan yang amat dibanggakan. Kewangan dan ekonomi mereka terurus dengan baik meskipun sering disabotaj oleh kerajaan pusat yang diterajui AMNO.

 Dari segi pengurusan wang, nilai sejagat telah menetapkan bahawa hutang dan penyelewengan itu adalah perbuatan buruk dan negatif. Pengurusan yang baik ialah berjimat cermat, tidak atau sangat kurang berhutang, tidak boros . Sesiapa yang berjaya mengamalkan disipilin pengurusan wang seperti itu iaitu tidak boros, berjimat, berkemampuan dan tidak berhutang adalah baik tetapi tidak dianggap begitu oleh AMNO. Budaya mereka menguruskan wang tidak bernilai sejagat yang terpuji tetapi mereka mengakui merekalah yang terbaik. Badan yang memantau kecekapan pengurusan wang telah melaporkan bahawa AMNO tidak bijak menguruskan wang rakyat atau Negara tetapi AMNO tetap mendabik dada mengatakan merekalah yang cerdik, cekap dan bijak menguruskan wang rakyat atau wang Negara. Jadi amatlah jelas bahawa AMNO sedang sesat dari segi amalan nilai budaya sejagat.

Haruskah kita memberi  amanah dan wewenang kepada AMNO yang sesat ini? Kita selaku rakyat berhak menegur dan menasihati mereka tetapi semua teguran dan nasihat telah dianggap sebagai musuh yang cemburu kepada kuasa mereka. Mereka telah sesat pemahaman bahawa kitalah yang memilih mereka dan kita selaku rakyat berkuasa menyingkirkan mereka yang tidak amanah. Mereka mentadbir mengikut kehendak dan kemahuan mereka. Mereka begitu angkuh dan sombong kerana mereka terpengaruh dengan kuasa wang yang dibolot dan dimiliki secara tidak sah. Wang haram yang diperolehi kini telah menjadi budaya di minda mereka . Kini kesesatan mereka dalam minda dan fikiran sangat nyata dan jelas tidak selari lagi sebagaimana nilai-nilai sejagat. Mereka terus sesat dan adakah wajar mereka menjadi pemimpin yang kita harapkan memandu jalan keselamatan, keharmonian dan kemakmuran di masa akan datang??

Oleh Tun Sheikh Engku Bendahara
Kompleks Kerajaan Jln Duta KL 30.11.2012
 
Copyright 2009 Falsafah Pemikiran
BloggerTheme by BloggerThemes | Design by 9thsphere